Mit ír vajon a Biblia a kitartásról? A Biblia a “kitartás” kifejezésre a régebbi “állhatatos” szót is használja.

 


“Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.”

Jakab apostol levele 1:12


“De aki mindvégig kitart, az üdvözül.”

Máté evangéliuma 24:13


“A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.”

Rómaiakhoz írt levél 12:12


“Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében, és az imádkozásban.”

Apostolok cselekedetei 2:42


“Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni.”

Kolossébeliekhez írt levél 4:2


“Azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és hallhatatlanságra, örök életet ad.”

Rómaiakhoz írt levél 2:7


“Az Úr pedig irányítsa sziveteket az Isten szeretetére és a Krisztus állhatatosságára.”

Thesszalonikaiakhoz írt második levél 3:5

 

“De aki mindvégig kitart, az üdvözül.”

Máté evangéliuma 24:13