MENÜ„Jézus, a Te Akaratod minden, ami számít. Az én szabad akaratom a Tied. Tégy vele, amit szeretnél!”

„Jézus vedd el fájdalmamat, gyógyíts meg Engem és vedd el keresztemet.”

AZ EGÉSZ VILÁGRA KITERJEDŐ IMAEST INDULT

A Normafa melletti Szent Anna réten, Jézus kérésére megépítendő kápolnáért, a Magyarországról kiinduló engesztelő mozgalomért, a lelkek megszentelődéséért, Magyarország és az egész világ megmentéséért.
Magyar idő szerint minden nap 20.00 órától a világ bármely pontján, közösen imádkozunk.

Tovább0 komment

Új bejegyzés címe

“Drága Évám!
Az tény és való, hogy a Földön folyik ez a harc a ti üdvösségetekért. Az Angyalok, az Őrangyalok, Szent Mihály Arkangyal is le vannak vezényelve a Földre, és nem nézik tétlenül, hogy a gonosz lelkek, hogyan akarják megkaparintani a sátán számára gyermekeink lelkét. Hogy ez a harc hogy történik, az tulajdonképpen Égi titok. Ez a fiatalember ezekből sok mindent kifecsegett nektek. Részletesen elmondta mit művelnek imáitokkal a gonosz lelkek. Azért engedtem meg, hogy ez nyilvánosságra kerüljön, mert így legalább nagyobb gondot fordítotok ezután a Velem való beszélgetésre. Valóban értéktelen az olyan ima és füst lesz belőle, amelyet gépiesen mondtok. Amikor szívvel-lélekkel imádkoztok, elmélkedtek és szemlélődtök, fényes sugárként tör fel akadály nélkül imátok az Atya Trónjához. Tehát igazat beszél az én megtért báránykám. Ne szerezzetek örömöt a gonosz lelkeknek azzal, hogy abba hagyjátok imáitokat és elkalandoztok. Mert hiszen meg akarják szakítani köztetek és köztem az intim kapcsolatot. Céljuk, hogy elszakítsanak Tőlem titeket.“

Tovább0 komment

Nemzeti Felhívás

Jelen imafelhívás kivétel nélkül minden Magyar Emberhez szól,

aki szívből kíván imádkozni

a Magyar Nép, Isten által elrendelt Küldetésének megvalósításáért!

Tovább0 komment

“Jerikó” Magyarország körül

Jóságos Jézusom!

 

Hálát adok Neked hazánkért, népünkért! Köszönöm, hogy annyi vész között mindig Hozzád és Édesanyádhoz menekülhettünk, és oltalmatokban megtartattunk. Köszönöm, hogy újra és újra kinyújtod kezedet, hogy megtisztíts, felemelj, magadhoz ölelj minket!

 

Köszönöm, hogy Szentlelked által Te hívsz minket erre a határmenti gyalogos zarándoklatra. Írd a szívünkbe szent nevedet! Áldd meg különleges, mennyei áldásoddal minden résztvevőjét, tarts távol a résztvevőktől   minden lelki és testi ártó szándékot. Add, hogy ez az út egyéni és családi életünkben is megújulást, megszentelődést hozzon! Vidd engesztelésünket Mennyei Atyánk elé, hogy ez az ország bűneiből megtérjen, kiengesztelődjön és a szeretet földje legyen! Amen!

Tovább0 komment

Telefonos imalánc a Világ Győzelmes Királynője rózsafüzér mondására

Rózsafüzér a Világ Győzelmes Királynője tiszteletére

 

A keresztre: Itt függ a mi hitünk, a mi reményünk, a mi szeretetünk, életünk, üdvösségünk és győzelmünk!

 

A nagy szemekre: Dicsőség az atyának, dicsőség a fiúnak, dicsőség a Szentléleknek, a Szeplőtelen Szűz, a Világ Győzelmes Királynője által, most és mind örökkön-örökké. Ámen! Alleluja! Ave Maria! Éljen a Világ Győzelmes Királynője!

 

Három kisszemre: három Üdvözlégy

 

A kis szemekre: Szűz Mária! Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat!

 

A végén háromszor: Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene, telve van az ég és a föld az Ő dicsőségével! Áldott ki az Úr nevében jő! Dicsétet, hála, szeretet és dicsőség legyen néked, Istenünk, hogy a Világ Győzelmes Királynőjét adtad minékünk!

Tovább0 komment

4,22-nél a lényeg

'Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!' (La Salette)

Tovább0 komment

Pater Mariakumar SVD Szabadító imája

„Jézus nevében, Jézus drága Vére által, Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának hatalma által, aki az Atya jobbján ül, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a tekintély hatalma által, amit Jézustól az ő drága vére által kaptam… ellene mondok a gonosz lélek minden erejének, amely ártani akar nekem, és visszautasítom azt. Boruljatok le Jézus előtt gonosz lelkek, és soha többé ne térjetek vissza!

Jézus taposson szét lábával téged, Sátán, és csatlósaidat, és vessen téged a feneketlen verembe, mert én az Atya gyermeke vagyok! Krisztus testének misztikus része vagyok. Testem feltámadásra rendelt. Jézus drága Vére árán szabad lettem, azért, hogy testemmel Istent dicsőítsem. Azért neked, sátán, semmi hatalmad nincs fölöttem, családom fölött és a házam népe fölött. Én és házam népe az Úrnak szolgálunk!”

Kérem az Urat, hogy bocsássa meg őseim minden bűnét. Átadom ezeket Jézusnak a kereszten, és megbocsátok őseim, szüleim és rokonaim helyett mindenkinek, akik ellen vétkeztek.

Ugyanúgy kérem a bocsánatot minden bűnömért, és feltett szándékom, hogy megbocsátok mindenkinek, aki megbántott engem. Mosson tisztára az Úr Jézus drága Vére minden bűnünktől, és szabadítson meg a meg nem bocsátás, az átkok és a bűnök béklyóitól.

– Ellene mondok az önzés és az önfejűség, a makacsság és az öndicséret, az Istentől való függetlenség és az elutasítás, a nem kívántság és a kételkedés, az engedetlenség és a lázadás, és a hitehagyás, az eretnekség és a szentségkáromlás szellemének! – Távozzatok tőlem, boruljatok le az Úr Jézus előtt, és soha többé ne térjetek vissza!

– Ellene mondok a harag és a keserűség, az ellenszenv és a gyűlölet, a neheztelés és a meg nem bocsátás, a bosszú és a gyilkosság szellemének. – Távozzatok tőlem…

– Ellene mondok a félelem és a gond, a feszültség és a bátortalanság, a félénkség és a levertség, a frusztráció és a csalódás, a kétségbeesés és az öngyilkosság szellemének. – Tá­vozzatok tőlem…

– Ellene mondok a félelem, a rémület és sokk, a kisebbrendűségi érzés és az idegesség szellemének! – Távozzatok tőlem…

– Ellene mondok a bujaság és az önkielégítés, a homoszexualitás és a fajtalanság, a házasságtörés, a megerőszakolás és a vérfertőzés, a prostitúció, az állati ösztönök és a csábítás szellemének. – Távozzatok tőlem…

– Ellene mondok a bujaság szellemének, amely gondolatban, a szemeimen keresztül, az orromon és a nyelvemen, a tapintóérzékeimen, a kezeimen, a lábaimon és a nemi szerveimen keresztül jönnek hozzám. – Távozz tőlem…

– Ellene mondok a világiasság, az érzéki gyönyör és a mulatozás, az alkoholtól, a cigarettától és a dohánytól, a drogtól, a szerencsejátéktól, a zenétől és a videóktól való függés szellemének. – Távozzatok tőlem…

– Ellene mondok a személyekhez és dolgokhoz való ragaszkodás szellemének. – Távozzatok tőlem…

– Ellene mondok az érvényesülési vágy, a hírnévre, hatalomra, pozícióra, gazdagságra való törekvés, a fösvénység és az anyagi birtoklás szellemének. – Távozzatok tőlem…

– Ellene mondok a lustaság, az élvhajhászat és a dőzsölés szellemének. – Távozzatok tőlem…

– Ellene mondok a büszkeség, a felvágás, az arrogancia, a beképzeltség, az előítélet, a vetélkedés, a féltékenység, a hivalkodó öndicsőítés, az összehasonlítgatás és a pártoskodás szellemének. – Távozzatok tőlem…

– Ellene mondok a bálványimádás, a boszorkányság, a fekete- és a fehér mágia, a babonaság, az okkultizmus, az ezoterika és a New Age mozgalom szellemének, és a gonosz minden erejének, amely ezáltal birtokba vett engem – például hamis istenek imádata által, nem keresztény kultikus helyek látogatása által, az asztrológia, a jóslás, a számmisztika, a channeling, a horoszkópkészítés és a tenyérjóslás és a halottidézés által, és a szerencseamulettek, a tarotkártyák és a mandalák használata által, az ingázás, a jóga, a zen-meditáció, a reiki, a csakrák, az asztaltáncoltatás, a Bach-virágterápia, az I ching, a szellemi vezetők általi szellemi gyógyítás és az automatikus írás által, az előző életbe való visszavezetés, okkult tárgyak otthontartása és hasonló praktikák által. – Távozzatok tőlem…

– Ellene mondok a bíráskodás, az ítélkezés, a vádlás, a mások felelőssé tevése, a rágalmazás, mások megalázása, a szeretetlen vitatkozás, a tiszteletlen beszéd és a visszaélés szellemének. Távozzatok tőlem…

– Ellene mondok a megtévesztés szellemének, az alattomosság és a képmutatás szellemének, a hazugság és a hízelgés és a megvesztegetés, az igazságtalanság és a rablás szellemének. – Távozzatok tőlem…

– Ellene mondok a hitetlenség, a szentségtörés, az ateizmus, a kételkedés, a materializmus, és a fogyasztás szellemének. – Távozzatok tőlem…

 

Úr Jézus, moss engem tisztára a Te drága Véreddel, legfőképpen a szívemet, a tudatalattimat, a gondolataimat, a lelkiismeretemet, az emlékeimet, az elképzeléseimet, az érzelmeimet, az értelmemet és az akaratomat.

Úr Jézus, tisztíts meg engem a Te drága Véreddel! Tisztítsd meg agyvelőmet, az idegrendszeremet, a vért az ereimben, a húsomat, a csontjaimat és a belső szerveimet!

Úr Jézus, moss meg engem a Te drága Véreddel! Mosd meg szememet, fülemet, orromat, a tapintóérzékemet, a számat és a nyelvemet, a kezemet, a lábamat és a nemi szervemet!

Küldd el az Atyától a Szentlelket, az Igazság Lelkét, a Szentség Lelkét!

Szentlélek Úristen, ajándékozd nekem a hét adományodat – a bölcsességet, az értelmet, a tanácsot, az erősséget, a felismerést, a jámborságot, az istenfélelmet!

Árassz el engem gyümölcseiddel – a szeretettel, örömmel, békével, türelemmel, barátságossággal, jósággal, kedvességgel, szelídséggel, hűséggel, szerénységgel, mértékletességgel és szemérmességgel!

Kenj fel engem a karizmatikus adományokkal – a tanítás adományával, az ismeret szavával és a próféciával, a szellemek megkülönböztetésével, a betegek gyógyításának adományával, a csodatévő erő adományával, a hit erejének adományával, a szolgálat adományával, a nyelvek adományával és a nyelvek magyarázatának adományával és az összes többi adománnyal, hogy felépíthessük a keresztény közösséget az Atya dicsőségére. Ámen.

Tovább0 komment

 

Hírek

Szavazás

Mit tudsz a három napos sötétségről?
Krisztus Urunk visszajön közzénk, s 1000 évig Paradicsom leszen
Bizalommal tekintek, tudom hogy már bűn nem leszen, mert kezdődik az 1000év szeretetben
Amit La Salette-ben, Fatimában és Garabandalban elmondtak számunkra, azt fel sem vagyunk képesek fogni
Szerintem, az lesz a legnagyobb megpróbáltatás a szorongattatás lezárására
Nem elegséges róla tudásom, de előbb vagy utóbb többet tudok majd róla
Semmit, de ha megérem bizalommal tekintek az Jézus Krisztus második eljovetelére
Semmit, de ha megérem, akkor félni fogok...
Asztali nézet